Dankzij een flinke aanwas van nieuwe leden heeft MvR voor het komende seizoen een record aantal teams in kunnen schrijven voor de competities. Daar zijn we erg blij mee. Meer leden betekent immers meer inkomsten, hopelijk meer vrijwilligers en vooral meer sportiviteit, gezelligheid en voetbalplezier!

Keerzijde van de medaille is dat we de afgelopen weken hebben moeten vaststellen dat we, op een aantal momenten, tegen de grenzen aanlopen van wat op de Boshoek, in zijn huidige vorm, mogelijk is. Zo zal er zaterdags flink geschipperd moeten worden met de beschikbare speel- en kleedruimtes. Doordeweeks blijken we niet genoeg te hebben aan onze 2 verlichte velden waardoor we er op dit moment helaas nog niet in zijn geslaagd een sluitend en definitief trainingsschema samen te stellen.

Natuurlijk zijn we ons druk aan het beraden wat we hier aan kunnen doen. Zo zullen we op korte termijn contact zoeken met de gemeente Montferland (waar we de velden van huren) om samen mogelijke oplossingen te bespreken. Maar het moge duidelijk zijn dat er de komende tijd nog flink geïmproviseerd zal dienen te worden. Om het desondanks voor iedereen gezellig en werkbaar te houden, vragen wij daarbij het volgende aan jullie:

  • Stel je flexibel op ook al gaat het niet precies zoals je had gewild.
  • Toon begrip voor de situatie. Onze vrijwilligers doen hun uiterste best maar desondanks zal het hen niet lukken om het iedereen 100% naar de zin te maken.
  • Hou je aan de afspraken; Blijf van het trainingsveld tot jouw team aan de beurt is en stop op het aangegeven tijdstip.
  • Denk mee in oplossingen, niet in problemen!
  • Bedenk dat er genoeg verenigingen zijn met teruglopende ledenaantallen, die onze huidige knelpunten als luxeproblemen zouden beschouwen!

We zijn ervan overtuigd dat het, met in achtneming van bovenstaande en  met eenieders positieve instelling, het wederom een mooi seizoen zal worden en wensen alle teams en vrijwilligers veel succes en plezier toe!

Bestuur vv MvR

P.s. Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom! Laat daar geen misverstanden over bestaan!