De algemene ledenvergadering werd dit jaar behoorlijk bezocht. Naast het overzicht van het jaar, de financiën en de bestuursverkiezing, stond natuurlijk een verslag van de gesprekken met onze buurverenigingen VVL en Stokkum en de daarbij horende toekomstplannen op de agenda.

Rik Mijnen liet zien dat MvR een financieel gezonde vereniging is en het verslag van de hoogtepunten van het seizoen door voorzitter Jos Marissink liet ook zien dat er het afgelopen jaar veel te beleven was op de Boshoek.

Wat de toekomstige samenwerking van de drie verenigingen betreft werd duidelijk dat alles voortvarend wordt aangepakt. Wielly van Ampting verwoordde de stemming van de vergadering als volgt: “We vertrouwen er op dat ons bestuur de juiste stappen gaat nemen”.