Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie, afgelopen zondag, zijn een 5-tal jubilarissen in het zonnetje gezet. Daarnaast werden de leden van onze supportersvereniging, vanwege hun langdurig grote verdiensten voor onze vereniging, verkozen tot vrijwilligers van het jaar.

Op de foto de jubilarissen met een aantal leden van onze supportersvereniging.