Het nieuwe seizoen staat al weer voor de deur. Ondanks de droogte in de zomerperiode liggen onze velden er zoals het zich aan laat zien redelijk bij. We zijn nog bezig met de indelingen en het trainingsrooster. Ook hebben we de begeleiding van een aantal teams nog niet rond. Komend weekend hopen we de informatie over het trainingsrooster op de site te hebben. Alvast wat voorinformatie:

De eerste en tweede selectie beginnen op 14/8 met de trainingen.

Voor de andere teams beginnen de trainingen in de week van 27/8. Een aantal selectieteams beginnen al wat eerder. Dit wordt via de trainer/leider gecommuniceerd.