Deze week is een belangrijke stap genomen om van VVL, Stokkum en  MvR één vereniging te maken. Het wordt nu tijd om na te gaan denken over een nieuwe naam voor de fusieclub en nieuwe clubkleuren.

Tot en met 10 maart is het via info@vv-mvr.nl mogelijk voorstellen te doen voor een nieuwe naam (eventueel met toelichting als het bijvoorbeeld een afkorting betreft) en nieuwe clubkleuren. Bij het voorstel voor de clubkleuren graag een afbeelding toevoegen.

De voorstellen kunnen ook bij VVL en Stokkum ingeleverd worden. Na 10 maart gaan we met een commissie bestaande uit leden van de drie verenigingen de inzendingen bekijken.