Dat de op handen zijnde fusie tussen Stokkum, VVL en MvR enorm leeft bleek wel uit de hoeveelheid reacties, die een oproep om mee te denken over de nieuwe naam en clubkleuren van de nieuwe vereniging, opleverde.

Maar liefst 91 inzenders gaven blijk van hun betrokkenheid en creativiteit. Dit resulteerde in een lijst met 59 verschillende namen en een grote diversiteit aan tenues. Volgende week zal een commissie, bestaande uit leden van de 3 verenigingen, hier een keuze uit moeten maken.

Vervolgens blijft het spannend tot donderdag 28 maart want dan zal moeten blijken of de gemeenteraad haar goedkeuring verleent aan het fusievoorstel zoals dat onlangs in de media is verschenen. Wij, de 3 verenigingen hebben gedaan wat ze konden.

Ons rest niets anders dan afwachten en duimen!

Alex, Niels en Jos