Deze week  wordt het nog een keer spannend voor bestuur en leden van VVL, Stokkum en MvR; Een poosje terug zijn de 3 verenigingen en het College het eens geworden over de (financiële) middelen die gemeente beschikbaar zal stellen tbv de capaciteitsuitbreiding van sportpark de Boshoek.   Donderdag a.s. dient de Raad zich over dit collegevoorstel uit te spreken.

Gezien de vele positieve reacties, die ons ook de afgelopen tijd weer ten deel zijn gevallen, kunnen we  ons niet voorstellen dat het donderdag nog mis zal gaan.  Bij een positieve uitslag is er weer een flinke stap gezet naar een samengaan m.i.v. het seizoen 2019-2020.

De Raadsvergadering vindt plaats op donderdag 28 mrt om 19.30 uur, in de Raadszaal  ‘Gouden Handen’ te ’s-Heerenberg.

Het betreft hier een openbare, voor iedereen toegankelijke, bijeenkomst.

Groet

Alex, Niels en Jos.