Vrijdag 30 november was een historische dag voor MvR want toen stemde een ruime meerderheid van de leden voor de fusieplannen zoals die destijds op tafel lagen.  Daarmee gaven ze ons toestemming om hiermee verder te gaan.

Dat bleek niet aan dovemans oren gericht te zijn, want Inmiddels zijn we 5 maanden verder en is er, samen met onze collega’s van VVL en vv Stokkum, bergen werk verzet.

Dit heeft erin geresulteerd dat we op vrijdag 17 mei het definitieve fusievoorstel aan onze leden kunnen presenteren. Ook gaan we die avond stemmen over een aanpassing van onze statuten, die noodzakelijk is om de fusie mogelijk te maken. Een stem vóór de statutenwijziging is dus een stem vóór de fusie!

Langs deze weg willen we leden van verdienste, ereleden en allen leden vanaf 18 jaar van harte uitnodigen voor deze avond, die om 19.30 uur begint.

Na afloop is er onder het motto ‘MvR trakteert’ een gezellig samenzijn tijdens welke we onze vrijwilligers willen bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Ook willen we graag met alle aanwezigen het glas heffen op een mooie toekomst!

Bestuur vv MvR.

p.s. De nieuwe statuten zijn op te roepen via www.vv-mvr.nl  – Clubinfo – Fusie. Ook liggen ze vanaf komend weekend achter de bar in ons clubgebouw.