Aan alle vrijwilligers, sponsoren ,voetbalverenigingen zijn wij dankbaar dat ze afgelopen zaterdag ons hebben geholpen. Zonder jullie was het niet gelukt !! Een onvergetelijke dag met een opbrengst van €4500.00!! Samen met Dion Steenbergen en Saskia van den Heuvel zullen we zorg dragen dat het geld goed besteed gaat worden !! We houden jullie op de hoogte ! Organisatie int.Tijmen toernooi JO-15 — : dankbaar bij