Bestuur

Dagelijks bestuur MvR

Voorzitter: Jos Marissink
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Freek Kupers
Wedstrijdsecretaris: Toon Ruikes

Algemeen bestuur MvR

Technische commissie: Willy Stein
Kantinecommissie: Helmy Litjes
Sponsorcommissie: Edwin te Booij
Activiteitencommissie: Ed de Graaf
Externe contacten: Jan van Halteren

Stichting de Boshoek

Voorzitter: Rik Mijnen

Contact opnemen

Contact bestuur via bestuur@vv-mvr.nl
Contact wedstrijdsecretaris via toonruikes@gmail.com
Contact Stichting de Boshoek via accommodatie@vv-mvr.nl

Contact sponsorcommissie via sponsoring@vv-mvr.nl

Bestuur MvR 1928

Bestuur 1928