Doelstelling

Vanzelfsprekend hebben we als business club ook doelen en ambities. De doelstelling van de Businessclub MvR is de Voetbalvereniging MvR te ondersteunen in het jeugdbeleid. Een groot deel van de bijdrage die de Businessclub leden jaarlijks overmaken, wordt gebruikt voor het actief ondersteunen van dit jeugdbeleid. Door deze steun kan MvR de contributie voor de jeugdleden laag houden waardoor nagenoeg alle jeugd lid kan worden.